Τρίτη, 4 Ιουλίου 2006

Ωραίο πράγμα το uptime

uname -a
Linux tril 2.6.5-7.111-smp #1 SMP Wed Oct 13 15:45:13 UTC 2004 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

uptime
11:30pm up 528 days 2:24, 21 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00

ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:43:32:98:7D
inet addr:XXX.XXX.XXX.XXX Bcast:XXX.XXX.XXX.XXX Mask:255.255.255.240
inet6 addr: fe80::XXXX:XXXX:XXXX:XXXX/64 Scope:Link
UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:225016249 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:230865203 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:155962707422 (148737.6 Mb) TX bytes:121697298161 (116059.5 Mb)
Base address:0xecc0 Memory:dfae0000-dfb00000
0


Να ένας υπολογιστής που δεν έχει γίνει reboot από τότε που εγκαταστήθηκε το λειτουργικό του. Δε θυμάμαι αν έχουν μηδενιστεί πιο πρόσφατα οι μετρητές του interface.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φλυαρείτε.