Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2007

Επαφή

Αφού για κάποιο λόγο από τότε που το γύρισα στο new blogger δεν μπορώ να δουλέψω με το firefox, αναγκάστηκα να μπω μέσω internet explorer. Το ψάχνω ακόμα το γιατί.

Σκέψη παροδική: το χάσμα των γενεών έχει και την σεξουαλική πλευρά του. Δηλαδή, δεν μπορείς να φανταστείς τους γονείς σου να κάνουν σεξ, και δεν θέλεις να φανταστείς τα παιδιά σου να κάνουν σεξ.

Χαζά λοιπά, από αυτά που σου δίνουν αφορμές για blog posts:

Your results:
You are Green Lantern
Green Lantern
90%
The Flash
85%
Catwoman
75%
Spider-Man
75%
Iron Man
65%
Hulk
65%
Supergirl
58%
Wonder Woman
53%
Batman
50%
Superman
50%
Robin
30%
Hot-headed. You have strong
will power and a good imagination.


Click here to take the "Which Superhero are you?" quiz...


Your results:
You are Apocalypse


Apocalypse
78%
Mr. Freeze
75%
The Joker
73%
Dr. Doom
73%
Magneto
69%
Venom
68%
Dark Phoenix
66%
Two-Face
66%
Mystique
62%
Juggernaut
62%
Poison Ivy
62%
Catwoman
57%
Riddler
54%
Lex Luthor
52%
Green Goblin
46%
Kingpin
46%
You believe in survival of the fittest and you believe that you are the fittest.


Click here to take the "Which Super Villain are you?" quiz...