Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2008

Θέματα (αν)ασφαλείας

Οι άσχετοι με το θέμα, παρακαλώ προσπεράστε. Παίζω, και βασικά είναι για δικιά μου χρήση.

Σπίτι
2048 c9:d8:e7:12:ea:49:5b:85:3c:80:a6:a9:2a:39:52:00 /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub (RSA)
+--[ RSA 2048]----+
| |
|E . |
|. o . |
|. + * o |
| .o . S o |
| .. . * |
|.o o o . |
|* o + . |
|+. + |
+-----------------+


Δουλειά (είναι παλιά εγκατάσταση εκεί)
1024 69:12:9f:7b:82:81:b1:b9:48:4a:15:f8:2d:26:3c:57 /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub (RSA)
+--[ RSA 1024]----+
| .. |
| . .E |
|. ..+ . |
| +.= * o o |
| .* = o S |
|.o . . = . |
|. . . . o . |
| o |
| |
+-----------------+


Το προσωπικό μου κλειδί (κι αυτό κοντεύει να διχρονίσει)
1023 37:93:5d:ad:ba:74:4f:d8:32:26:a4:b0:b7:38:61:9f /tmp/tmp (RSA)
+--[ RSA 1023]----+
| |
| . |
| . .|
| o . . |
| S = o . |
| o+ = . o |
| ..oo.+ * o|
| .oEo = = |
| ... . .|
+-----------------+


και, τέλος, του κουμπάρου
Host key fingerprint is 3c:6b:c9:0a:9b:fb:a7:41:e0:b1:f7:1c:1f:39:46:36
+--[ RSA 2048]----+
| |
| |
| o E |
| . + . o o |
| o o S = |
| o + B o |
| . . B . |
| + +. |
| +o+o |
+-----------------+

2 σχόλια:

Φλυαρείτε.